Eventet
er
udløbet
Torsdag 03 Marts 2016 15.00 - 16:30

Digtervenner: Sophus Claussen og Anders Österling

I århundreder har dansk og svensk litteratur stået i en stadig udveksling og gensidig inspiration, og personlige bekendtskaber er der mange eksempler på gennem historien, men sjældent i så håndfast en form som mellem Sophus Claussen (1865-1931) og Anders Österling (1884-1981).

Sophus Claussen, årets danske klassiker i 2015, blev uvenner med bl.a. Johannes Jørgensen og Johannes V. Jensen i spørgsmål om livsholdninger og litteratur. Til gengæld fandt han en digterbroder i den unge svenske lyriker Anders Österling, der skulle udvikle sig til en fremragende oversætter af lyrik og en indsigtsfuld kender af europæisk digtning, på samme måde som Sophus Claussen var det. Anders Österling nød stor anerkendelse i sin samtid, mens Sophus Claussen først sent og måske især efter sin død har fået en enestående position i dansk litteratur som digternes digter.

Dette venskab mellem to digtere, forskellige i udtryk og holdninger, men ens i synet på digtningens værdi drøftes af to kendere: professor Jenny Westerström, Lunds Universitet, og forfatteren Søren Sørensen, formand i Samrådet for de Litterære Selskaber og idemanden bag den årlige klassikerdag.

Samtale

Fri entré

Tilmeld nyhedsbrev

Få nyhederne fra os direkte i din mailbox