Nedslag i programmet: At vækste eller ikke at vækste

Vækstparadigmet brudt i kunstens og litteraturens prisme

information_ingerC!!

Vores samfund skal vækste. Igennem produktionen. Igennem forbruget. Hvis vi ikke skal sakke bagud, outsources, produceres i østlandene, i Kina, in hindsight. Men hvad vil det i det hele taget sige at vækste, og skal alt nødvendigvis underordnes denne optik? Litteraturen? Kunsten? Allerede begrebet ”at vækste” gibber i begrebsligheden i en sådan grad, at Politiken i 2014 udråbte ordet til Danmarks ækleste ord, men på den anden side: Radiator.

Inger Christensen bemærker allerede i 1982 i essayet ”Afrealisering”, hvorledes kapitalen monopoliserer vækstbegrebet og indordner det under en særlig økonomisk bestemmelse af virkeligheden. Virkeligheden skal virke. Den skal nytte. Men der er en rest, der ikke kan indordnes disse betingelser: naturens vilde vækst, hengivenheden, lykken, ekstasen, kunsten, livet slet og ret. Derfor bliver det nærliggende at bryde det herskende vækstparadigme i kunstens og litteraturens prisme. Hvilke konturer tegner sig? Hvilke nuancer er skjult? Og hvilke vilkår har kunsten og litteraturen i det hele taget?

 

Økonomisk vækst, modvækst og vækst under evighedens synsvinkel

Der er indtil flere arrangementer, der stiller sig kritisk i forhold til det økonomiske vækstparadigme – det Christensen kalder den monopoliserede virkelighed. Tranquebar retter 1. marts et kritisk blik på forestillingen om en uendelig kvantitativ vækst og den blinde tro herpå, hvilket er en forudsætning for, at vi bevæger os i en mere bæredygtig retning. Beslægtet hermed sætter Literaturhaus 2, marts fokus på modvækst, teorier i den nye litterære økokritik og væsentlige strømninger i samtidens litteratur og klimafiktion. Eksistensfilosofisk Akademi sætter 27. februar fokus på økonomien som en forvaltning af energi i ”universets målestok”. Der er dømt kapitalisme kritik, eksistens, overskridelse og suverænitet på Hovedbiblioteket. Forlaget Eksistensen anlægger også evighedens synsvinkel - nu med Gud - når de 2. marts spørger: ”Kan du tjene både Gud og mammon?” og taler om økonomisk vækst fra reformationen frem til i dag.

 

Kunstens og litteraturens betingelser

Disse kritiske vinkler giver anledning til at spørge til kunstens og litteraturens betingelser i det hele taget. Denne principielle diskussion lægger Husets Teater hus til 28. februar, når de byder forlagsbranchen, forfattere og politikere indenfor til at diskutere bogbranchens vilkår, litteraturens rolle i samfundet og den politiske diskurs. Litteraturen kontra det politiske er også på spil, når Kunstforeningen Gl. Strand og ATLAS 3. marts har inviteret Suzanne Brøgger, der vil tale om forholdet imellem dannelse og vækst, imod populisme og nyttetænkning. Kan dannelsen være den nye utopi, der kan øge sensibiliteten for den rest, der altid er tilbage?

Det er ubeskriveligt
Selvom mørke defineres ved lys
og lys ved mørke
bliver der altid en rest tilbage

- Inger Christensen

JAG

Tilmeld nyhedsbrev

Få nyhederne fra os direkte i din mailbox