Andreas Vermehren Holm

Andreas Vermehren Holm fra Forlaget Virkelig anbefaler en bog til kbh læser der i 2018 har temaet MANIFEST:

Ursula K. Le Guins ‘Bæreposeteorien om fiktion’ er et opgør med den vestlige kulturs overdrevne fokus på våbenbrug og “kamp” som de primære civilisationsskabende redskaber.

“Vi har alle hørt den, vi har alle hørt alt om alle de kæppe og spyd og sværd, de ting man kan slå og pirke med, de lange, hårde ting, men vi har ikke hørt om tingen at putte ting i, beholderen til den beholdte ting. Det er en ny historie. Det er nyt.”

Le Guin beskriver hvordan det end våbnet langt vigtigere og mere formative redskab, nemlig posen, bæreposen, beholderen, i vid udstrækning har været overset og ignoreret som et hhv. udformet og livs-formende redskab til liv og kultur, ikke mindst hvad angår det reproduktive arbejde og dets stilling i historien og diverse økonomiske idealismer (fx boede Adam Smith hjemme hos sin mor, mens han skrev The Wealth of Nations, hvor han fik lavet mad og vasket tøj uden at dette fik ham til at tænke nærmere over hendes afgørende del i det økonomiske system).

Mennesket har fået øje på sig selv som en pose. Den gamle zen-øvelse, hvor eleven bliver bedt om at pege på sig selv, men hele tiden blot peger på en del frem for en helhed, har fået nyt liv, idet man i dag reelt kan siges at pege på den anden eller de andre i én. Mennesket er en mangeartet organisme, en kropsdel af en større organisme frem for noget fremmedartet, alien, der er landet i naturen.

Bæreposeteorien kan siges at være et manifest for en skærpet opmærksomhed, et spirende ønske om at beskrive, hvad der virkelig foregår. Vores opfattelse af verden er betinget af de kulturelt overleverede redskaber, vi tager i brug. Når vi i dag tænker udvikling, må vi tænke sam-udvikling; når vi i dag tænker udviklingshistorie, må vi tænke andre arters bidrag med, deres kommunikation og deres skabende livs-former, som noget væsentligt, der bl.a. har muliggjort “os”

.

Bogen er oversat efter The Carrier Bag Theory of Fiction af Karsten Sand Iversen og udgivet i samarbejde mellem Forlaget Virkelig og Laboratorium for Æstetik og Økologi.

Tilmeld nyhedsbrev

Få nyhederne fra os direkte i din mailbox