Fredag 23 Februar 16.00 - 19.00

De Litterære Selskaber

16.00-16.20: Johan Rosdahl fra LiSe (Litterære Selskaber i Danmark) introducerer en aften med oplæg fra seks litterære selskaber om store danske og internationale forfattere.

16.20-16.40 - James Joyce: Christian Jensen, som er chefredaktør for Politiken, fortæller om, hvordan det afsluttende kapitel i James Joyces roman Portræt af kunstneren som ung Mand er et manifest om, hvad den unge forfatter vil med sin kunst, nemlig at skabe en ny samvittighed for sit folk. Herved forstår han en ny bevidsthed; en frihedens moralkodeks for alle der ønsker at flyve, men er begrænsede og holdt nede af autoriteter som Gud, konge, familie og nation.

16.40-17.00 - Johannes Jørgensen: Formand for Johs. Jørgensen Selskabet Stig Holsting fortæller om Johannes Jørgensens rolle i symbolismens introduktion og udbredelse i Danmark, hvor han proklamerede opgøret med brandesianismens naturalistiske kulturopfattelse. Det skete især gennem tidsskriftet Taarnet, hvor han i første nummer skriver artiklen 'Symbolisme', som nærmest er symbolismens manifest.

17.00-17.20 - Karin Michaelis: Karin Michaelis’ reportager fra livet bag fronten i første verdenskrig er et energisk manifest mod krig! Hendes måde at skildre krigsfronten set fra bønderne og baglandet er enestående i samtiden og står i kontrast til krigstelegrammernes optællinger af slag og dræbte. Scenen er første verdenskrig, men bogen er rasende aktuel. Ved Karen Klitgaard Povlsen, centerleder, ekstern lektor, lic. Phil.

17.20-17.40 - Charles Dickens: Formanden for Dickensselskabet Lise Lotte Frederiksen fortæller om en af Dickens store romaner, 'Vor fælles Ven'. Fokus er på Dickens billede af London og hans måde at afspejle såvel rigdom og fattigdom på. Romanen kan opfattes som et slags storbyens manifest: en tydeliggørelse af hvad metropolen, den monstrøse by, gør ved sine indbyggere.

17.40-18.00 - Steen Steensen Blicher: I 1827 skriver Blicher et manifest om udgivelsen af et tidsskrift med titlen Nordlyset, der skal udkomme i Randers og være for al folket, hvis de da har lyst til at abonnere på det. Hos Blicher bliver det ofte til ”fest”, men der er også masser af ”mani” i den 44-årige digters produktion. Inden han udsender det første hæfte, har han faktisk øvet sig i nogle år, men nu skal han forpligte sig til at producere 12 bd. underholdende, men også storslået litteratur. Ved Erik Harbo, formand for Blicher selskabet.

18.00-18.40 - H.C. Andersen: Personligheden som manifest: ”Sådan skal min digtning være!” Eventyret 'Tællelyset' blev først fundet i 2012, og er skrevet på baggrund af personlige oplevelser og som svar på omgivelsernes domme og forventninger. Lyset er i sin kerne rent, men tilsmudses, indtil det møder flammen, og lyset og dets venner kan sammen søge sandheden. 'Tællelyset' læses i sammenhold med de to senere eventyr 'Skyggen' og 'Vanddråben'. Ved Claus Tilling, formand for H.C. Andersen Selskabet.

18.40: Afrunding ved Johan Rosdahl.

Tilmeld nyhedsbrev

Få nyhederne fra os direkte i din mailbox