Tirsdag 27 Februar 18.00 - 20.00

Et forsvar for hovedløse handlinger

Der er noget paradoksalt ved vores tid. På den ene side er den præget af imperativet om at handle i en næsten excessiv grad, der er skadende både menneskeligt og politisk. I det lys kunne man få den tanke, at vi må gøre op med handleoverjeget ved at trække os tilbage fra ræset og genopfinde roen og omtanken. Men på anden side står det også klart, at der måske mere end nogensinde faktisk er brug for handlinger, måske endda temmelig radikale handlinger, der ændrer på selve præmisserne for de problemer, vi står overfor, fra global opvarmning til flygtningestrømme til nye former for social ulighed osv. osv. Opgaven består derfor ikke så meget i at tale for eller mod handlinger, men mere i at forsøge at forstå, hvilke typer handling, der er brug for – og hvilke der tværtimod skader os.

 

Arrangementet er skabt af Forlaget Mindspace.

Tilmeld nyhedsbrev

Få nyhederne fra os direkte i din mailbox