Onsdag 28 Februar 19.00 - 21.00

Filosofien som manifest

Hvilket udbytte kan der være i at læse en filosofisk tekst som et manifest – og hvad er prisen? For at undersøge manifestets potentiale har FSK (Filosofisk Studenterkollokvium) inviteret tre studerende til at fremvise deres manifester over et uddrag af filosofihistoriens værker: Anne-Sophie Sørup Nielsen (KA-studerende i Freiburg) vil præsentere Hegels Retsfilosofi læst som manifest i både højre- og venstrehegeliansk retning. Mia Skjold Tvede Henriksen (ph.d.-studerende ved AU) vil vise, hvordan en manifest-læsning af Kierkegaards Gjentagelsen snarere udmønter sig i et anti-manifest. Frederik-Emil Friis Jakobsen (KA-studerende ved KU) diskuterer, hvorvidt Nietzsches Historiens nytte kan bruges som manifest for, hvordan vi skal forstå og anvende vores historie. Oplæggene vil blive fulgt af en åben diskussion.

Arrangementet foregår i Salonen på Københavns Hovedbibliotek.

Tilmeld nyhedsbrev

Få nyhederne fra os direkte i din mailbox