Lørdag 03 Marts 14.00 - 15.00

Forfattersamtale om Caspar Erics portrætter

Omgivet af Thorvaldsens tavse skulpturelle portrætter diskuterer digteren Caspar Eric og litteraten Elisabeth Skou Pedersen, hvem der har retten til at manifestere sig og komme til orde i samtidens kunst og litteratur. Hvordan giver vi stemme til dem, der ikke selv råber højest, men hvis fortælling, vi har brug for at høre på? Temaet perspektiveres gennem en samtale om kunst, litteratur og Caspar Erics egne digte. Caspar Eric debuterede i 2014 med poesi-udgivelsen 7/11 og har siden udgivet langdigtet NIKE og digtsamlingen AVATAR. Bøgerne kan, i arrangementets anledning, læses som variationer af selvportrætter og portrætter i vores samtid. Elisabeth Skou Pedersen er journalist og ph.d. i litteraturhistorie.

Bertel Thorvaldsen (1770-1844) var en af Europas mest populære portrætkunstnere og udførte i sin levetid omkring 180 portrætter, som gengiver alt fra medlemmer af Europas fyrstehuse over ledende kulturpersonligheder til almindelige danske borgere. Portrætterne udgør således den største enkeltstående værkgruppe i hans kunstneriske produktion. Thorvaldsens Museum påbegyndte i 2017 et større forsknings- og formidlingsprojekt om Thorvaldsens portrætter med midler fra Velux Fondens Museumssatsning. Læs mere her: https://www.thorvaldsensmuseum.dk/samlingerne/powerful-presences

Thorvaldsens Museum

70 kr (normal entrépris til museet), gratis for unge under 18 år.

Hjemmeside

Tilmeld nyhedsbrev

Få nyhederne fra os direkte i din mailbox