Tirsdag 27 Februar 15:00 - 18:00

Manifest for et spinozistisk demokrati

Den hollandske filosof Baruch de Spinoza (1632-1677) var fortaler for demokratiet i en tid hvor enevælde var den herskende styreform. I værket Teologisk-Politiske Afhandling afviser han overtro og argumenterer for demokratiet som den styreform der bedst sikrer menneskets frihed og er nærmest menneskets naturlige tilstand. Hans overvejelser var forankret i forestillinger om naturen, kroppen, fornuften og etikken, og er derfor et godt korrektiv til en forståelse af demokratiet hvor den rationelle/deliberative samtale er i højsædet. Vi må ned i substansen og have kroppen med.

Filosof Jonathan Harmat vil præsentere Spinozas teser i et manifest for et spinozistisk demokrati. Herefter afholdes et symposium om Spinozas tænkning i to afsnit:

Per Spinoza selv: - Spinozas affekt, etik, frihed - Etikken som fundament for demokratiet, ved Lars Tønder (Professor) og Jonathan Harmat (cand.mag).

Post Spinoza: - Spinoza over Nietzsche – kroppen, imellem fornuft og ufornuft. - Den nye politiske reception af Spinoza, ved Jon Auring Grimm (Eksistensfilosofisk Akademi) og Mikkel Bolt (Lektor).

Symposiet er et samarbejde imellem Eksistensfilosofisk Akademi, Studenterhuset og Jødisk Informationscenter.

Tilmeld nyhedsbrev

Få nyhederne fra os direkte i din mailbox