Torsdag 01 Marts 17.00 - 19.00

MANIFEST - Georges Perec & OuLiPo

Medlemmerne af den franske litteraturbevægelse OuLiPo (værksted for potentiel litteratur) arbejdede med at opstille regler for skrivningen, eller - kunne man sige - ud fra et manifest. Christian Yde Frostholm vil læse fra og fortælle om sin oversættelse af Georges Perecs VERDENS RUM – og andre tekster, der relaterer sig til årets MANIFEST-tema dels ved sin regelbundne skrivning, men også med sit blik på det såkaldt ”infra-ordinære” – den del af hverdagslivet, der normalt bliver glemt eller udeladt. Derudover vil han læse fra sin egen bog Paris en brugsanvisning, der direkte er inspireret af Perecs strategier. Martin Larsen vil fortælle mere generelt om OuLiPo og bl.a. læse op fra sin bog Noter til det mere perfekte liv, hvis metrodigte er skrevet efter Jacques Jouets oulipianske metode.

Tilmeld nyhedsbrev

Få nyhederne fra os direkte i din mailbox