Fredag 23 Februar 17:00 - 20:00

Vi folder manifesternes faner ud

Vi folder manifesternes faner ud. Fem forfattere har hver især skrevet et manifest til aftenen og valgt et uddrag fra deres favorit manifest. Oplev helt nyskrevne manifester og manifester båret af historiens vingesus oplæst af forfatterne selv samt af en inviteret skuespiller. Vi kommer omkring det paradoksale, beskidte, politisk og polemiske. Fremtiden vender sit spiddende øje mod nutiden. De inviterede forfattere er: Kristina Stoltz, Glenn Christian, Ursula Scavenius, Lone Aburas, fribyforfatter Khalid Albaih og Hanne Viemose. 

Derudover har de hver især udvalgt en passage fra deres favorit manifest, som skuespiller Morten Burian læser op. Han vil afbryde oplæsningens ligevægt med indbrud fra historiens klassiske manifester. 

Spørgsmålet om kunstnernes engagement og kunstens kvaliteter som følge heraf er med andre ord i højsædet og det er ikke nogen helt ny problematik, men i de seneste år er den blusset op på ny, og har fået nogle forfattere til at kræve engagement og stillingtagen, og andre til at sige Røv. Efter fremførelsen af manifesterne er litteraturforsker Nicklas Freisleben Lund vært for en samtale med forfatterne med udgangspunkt i de oplæste manifester, nye som gamle.

Tilmeld nyhedsbrev

Få nyhederne fra os direkte i din mailbox