Historie


Kbh læser vil for 8. gang finde sted i 2015. Festivalen blev lanceret i 2008 af København Biblioteker, som ville give litteraturformidlingen et ordentligt skub. Man ville få læseglæden ud over murene med forfattermøder og nye påhit på bibliotekerne og rundt omkring i byen. Målet var og er at give endnu flere lyst til at læse.

Festivalen har fra start været bygget op som et netværksprojekt, hvor byens litteraturscener selv tager initiativet til og finansierer arrangementer. Allerede det første år bakkede en bred kreds af Hovedstadens litteraturscener op om ideen. Fra Diamanten og DR Byen til små, hyggelige bogcaféer og litteraturscener som Kvinfo’s Bibliotek, Bakkehusmuseet og Forsvarets Bibliotek på Kastellet.

I løbet af de senere år har vi arbejdet med et årligt tema for Kbh Læser. I 2012 var temaet ‘København i litteraturen’, og i 2014 var ‘Kroppen i bøgerne’ temaet for festivalen. Formålet har været at skabe et omdrejningspunkt for festivalens mange arrangementer og for at give publikum en indgangsvinkel til litteratur, som kan fremstå kompleks og svært tilgængelig for uindviede læsere. I 2015 bliver KÆRLIGHED det tematiske fokus for festivalens litteraturformidling.

Som noget helt særligt arrangerer Kbh læser litteraturoplevelser for dem, der ikke normalt kommer til litteraturfestival. Vi inviterer skoleklasser og daginstitutioner til workshops, koncerter og teater med litterært forlæg. Der har flere gange været forfatterbesøg på fængselsbiblioteker i forbindelse med festivalen, og Rigshospitalets Bibliotek tilbyder hvert år et fyldigt program med foredrag og oplæsninger for patienterne. I 2011 inviterede Kbh læser byens hjemløse til mad, musik og oplæsning i Mariakirken

     

Kbh Læser har gjort det til en del af sin profil at møde folk med små og hurtige litteraturoplevelser i ugens løb. Der har været litteraturquiz i S-toget med bøger som præmie, og apoteker over hele byen har uddelt lyrik på recept fra kendte forfattere, der har skrevet særlige digte med emner som sygdom og velvære. Dertil har der gennem årene været kogebogspræsentationer, koncerter og oplæsninger i indkøbscentre som Illum og Field’s.

Festivalen har også tiltrukket forfatternavne fra både ind- og udland. Internationale forfattere på festivalen har bl.a. været: Erlend Loe (Norge), Bas Böttcher (Tyskland), Monica Ali (England), Gyrdir Elíasson (Island), Kristín Marja Baldursdóttir (Island), Sölvi Björn Sigurdsson (Island), Einar Már Gudmundsson (Island), Jean Rouaud (Frankrig), Anne B. Ragde (Norge), Clemens Meyer (Tyskland).

 

En bred festival til et bredt publikum

Kbh Læser har siden sin begyndelse haft til formål at få københavnerne til at læse mere – samt at aktivere forskellige grupper af nye læsere, heriblandt børn og unge.

I 2014 fandt Kbh Læser sted under temaet ”kroppen i bøgerne”. Her blev kroppen og dens rolle belyst fra adskillige vinkler. Fra fagbøger om sundhed, sportsstjerner, antidepressiver mv. til aktuel skønlitteratur med kropstema fra danske og udenlandske forfattere. Festivalen ramte et brandvarmt tema i tidens bøger, fik for alvor tidens fagbøger med i programmet. Det blev til arrangementer med relevans for en bredere skare og nye målgrupper af læsere. Kbh Læser har altid haft som mål at fostre nye læsere. I 2014 blev der afprøvet nye arrangementstyper, som skulle tiltrække dem som sjældent læser eller dem som ikke selv ville opsøge et forfatterarrangement.

En række tiltag havde fokus på at inddrage unge og at tage udgangspunkt i det, de interesserer sig for. Der var derfor fx foredrag om fodboldbøger efter træning, og websitet Cyberhus, som havde mere end 200 deltagere til et skriveforløb, hvor de unge indsendte deres hemmeligheder om kroppen og var med til at skabe ny litteratur i samarbejde med forfattere.

Som et forsøgsprojekt rykkede festivalen desuden indenfor på en arbejdsplads. HK Hovedstaden etablerede i samarbejde med Kbh Læser en læseklub for 15 ansatte, som læste tre bøger og holdt guidede læseklubmøder op til festivalen. Under Kbh Læser holdt HK Hovedstaden et åbent og velbesøgt arrangement med en af forfatterne,
Sissel- Jo Gazan. Den vigtigste succes ved projektet er, at HK nu fortsætter læseklubben og at Kbh Læser dermed har resulteret i en vedvarende læsekultur.

 

Festivalen har bragt litteraturen ud i byens rum 

I 2008 og 2009 kunne festivalen – bakket op af en lang række forlag – uddele 30.000 gratis bøger på de Københavnske metrostationer. Det gav mange smil i det grå novembervejr, når bibliotekarer stod klar med en bunke bøger og anbefalinger til weekendens læsning. Gyldendal, Hans Reitzels Forlag, People’s Press, Intorite og Rosinante har doneret bøger til det store fremstød.

 

Topmøde mellem Alfons Åberg og Vitello

De to elskede figurer mødte deres læsere og debatterede hverdagens store spørgsmål på Nørrebro Bibliotek.  Kbh læser har som selvstændigt mål at skabe ny og engagerende litteraturformidling med børnene. Der inviteres hvert år også på aftensmad med godnatlæsning på bibliotekerne – på forskellige sprog.

 

Porcelænsmaling og kapgang i DR Byen

Underholdende, tematiske forfattermøder i DR Byen er blevet en fast del af festivalens program. Kbh læser og DR læseklubber har bl.a inviteret Anne B. Ragde, Erlend Loe og Lars Saabye Christensen til festlige læseklubmøder med 250 deltagere. I 2008 var der besøg af en porcelænsmaler, som demonstrerede den kunst, Anne B. Ragde skriver om i ’Arseniktårnet’, der bl.a. foregår på De Kongelige Porcelænsfabrikker. I 2011 var Lars Saabye Christensens ’Bernhard Hvals Fortalelser’ på programmet, og det blev også en aften med sjove indslag: to kapgængere demonstrerede deres kunnen, og TV-lægen Peter Qvortrup Geisling gav i et lille foredrag indblik i hovedpersonens tourette-syndrom.

     

 Zoo stod op med Vicki Berlin

Zoologisk Have havde under Kbh læser 2009 besøg af Vicki Berlin, der læste op af sin egen novelle fra bogen  ’Godmorgenhistorier’. Indenfor i Zoologisk Haves café K lunede børnene og de voksne sig med god morgen-oplæsning og brunch.


Litteratur for sportsfolk

Omklædningsrum i byens sportshaller og svømmehaller var under festivalen i 2010 prydet med sportsdigte. Brede roere og fine svømmepiger lagde ryg til de iøjnefaldende plakater.


Forfattermaraton hos Gyldendal

I forbindelse med Kbh læser er det blevet en fast tradition, at Gyldendal præsenterer en lang række af forlagets forfattere i en hel dags oplæsninger og interviews.  Gyldendals forfattermaraton har været holdt i forlagets eget arrangementslokale, Trykkeriet, og vil i 2012 finde sted i Skuespilhuset.


Hvad skete der på Illums herretoilet?

Illums kunder kunne på en travl indkøbslørdag i 2009 få sig en oplevelse lidt ud over det sædvanlige. På herretoilettet havde forfatteren Thomas Aagaard Skovmand stillet sig op med højtlæsning fra krimier for de overraskede gæster. I køkkenafdelingen var der test af opskifterne fra nye kogebøger, og der blev skænket smagsprøver fra bogen ’Champagnebiblen’ i loungen.

Saunagus og morgenmeditationer med digte

Litteraturen – og måske især smukke digte – kan låse døre op i vores hoveder og få os til at se og opleve verden på nye måder.  Ud fra den tankegang har Kunstforeningen Gl. Strand inviteret til meditative morgenoplæsninger med bl.a. digteren Lars Skinnebach. I Øbro Hallens saunagus kunne man i 2001 få varmen og høre historiefortælling akkompagneret af de poetiske duftbølger fra saunagusens æteriske olier. Svømmehallens gode råd om badning og sikkerhed fik i anledning af festivalen en poetisk tone: