Marianne Kølle

På Mindspace udgav vi i efteråret 2017 bogen ’Handl!’ af Henrik Jøker Bjerre og Brian Benjamin Hansen. Jeg vil kategorisere bogen som et manifest: et manifest for radikale handlinger, kunne man driste sig til at sige.

Men dét at handle i vores tid er komplekst og paradoksalt. Vi skal handle mere, købe, være aktive, proaktive, omstille os, gå ind for noget. Efterhånden har den maniske handlen fået karakter af gentagelsestvang. Vi handler for at handle eller endda bare for at vise andre, at vi handler. Vi er i den grad prægede af imperativet om at handle i en så excessiv grad, at det er skadende både menneskeligt og politisk. I det lys kunne man få den tanke, at vi må gøre op med handleoverjeget ved at trække os tilbage fra ræset og genopfinde roen og omtanken. Men på anden side står det også klart, at der måske mere end nogensinde faktisk er brug for handlinger, måske endda temmelig radikale handlinger, der ændrer på selve præmisserne for de problemer, som vi står overfor: fra global opvarmning til flygtningestrømme til nye former for social ulighed osv. osv. Opgaven består derfor ikke så meget i at tale for eller mod handlinger, men mere i at forsøge at forstå, hvilke typer handling, der er brug for – og hvilke, der tværtimod skader os.

Tilmeld nyhedsbrev

Få nyhederne fra os direkte i din mailbox