Niels Offenberg

Festivalleder for Kbh Læser Niels Offenberg anbefaler en bog til kbh læser der i 2018 har temaet MANIFEST: Mit lys brænder af Søren Ulrik Thomsen. Første linje på bagsideteksten af Søren Ulrik Thomsens poetik Mit lys brænder fra 1985 lyder ’Dette er et manifest for en ny poesi’, og lægger dermed op til at årets tema til Kbh Læser: Manifest! også kan være en poetik: den programmatiske lære om digterkunsten.

Men kan Mit lys brænder både være poetik og manifest på samme tid? Mit lys brænder er nemlig ikke en dogmatisk poetik eller en totalitær opskrift på den gode tekst i aristotelisk forstand, men nærmere en refleksion over en ny poesi samt et (idiosynkratisk) bud på, hvordan den kan placere sig i verden.

Søren Ulrik Thomsen skriver i bogen, at den nye poesi ikke skal pålægges ismer, genrer, epiteter og andre tilføjelser: den er, og heri består dens værdi. I stedet for at beskrive verden og menneskelivet, beskriver den den verden og det menneskeliv, der er lige nu og her: som den skrivende forfatter og den læsende læsers krop. Poesien skal uden om fraværet, det transcendentale og utopien – store tanker og ideer - og i stedet ind i nærværet, forbundenheden og kropslighed. Men også: gennem nærværet være til stede og ansvarlig i den verden, der leves i. Poesien er derfor politisk: dens nytte er at være nytteløs og subjektiv. Og denne subjektivitet er også virkeligheden; den enkeltes virkelighed, den anden kan spejle sig i. For litteraturen, i følge Søren Ulrik Thomsen, kan ikke tale på vegne af den anden, for den anden: ethvert menneske skal dø og må forholde sig alene til sin dødelighed og derfor også tage ansvar for sin dødelighed (livet) og formulere sig selv, men poesien kan pege på dette og opmuntre sin læser hertil. Poesien skal altså ikke fortælle dig hvad du skal gøre, men at du skal gøre.

Mit lys brænder er en lille bitte bog med store idéer og formulerer skarpt en vision for litteraturen og poesien, og dermed et manifest, men er samtidigt også et anti-manifest, der ikke vil tale på de andres vegne.

Tilmeld nyhedsbrev

Få nyhederne fra os direkte i din mailbox