Årets forsidefotos af Marie Hald

VÆKST, KROPSIDEALER OG SELVREALISERING

Maria Hald har taget dette års forside- og bagsidefoto til programavisen og festivalens plakat.
Vi har talt med Marie Hald om de to fotos:

Det er nærliggende at forbinde begrebet vækst med økonomisk vækst i Danmark anno 2017. Vi skal vækste, og vi skal alle bidrage til denne vækst igennem arbejde og forbrug. Det er paradigmet. Det er en særlig kultur.  En konkurrencestats-kultur, en præstationskultur, hvor vi først er en del af fællesskabet, hvis vi bidrager. Og
under det herskende vækstparadigme, bidrager man overvejende igennem forbruget og arbejdet. Forbruget  og arbejdet bliver vores legitime adgang til fællesskabet og en måde at realisere os selv på. Men hvad har det så med kroppen at gøre? Jo, i en sådan præstationskultur og selvrealiseringskultur, indvirker det naturligvis også på vores kropsidealer og den måde vi fremstiller os selv på. Vækstparadigmet indskriver sig også i kroppen og i blikket. 
Derfor har Marie valgt at fokusere på to vidt for skellige måder at kultivere den voksende krop på. To forskellige  måder at dyrke og stå ved sin krop på. Forsidebilledet viser Helene, der er kropspositiv aktivist og bagsidebilledet viser Anna-Kathrine Holbæk, der er bodybuilder. På hver deres måde tager de deres krop på sig og udfordrer de  herskende normer. Gud ske tak og lov for det.

Se flere af Maries fotos her på hendes hjemmeside

Nb billedet herunder er ikke brugt i avisen, men med i Maries serie og så smukt/flot, at vi også bringer det her.

 

Tilmeld nyhedsbrev

Få nyhederne fra os direkte i din mailbox