Kbh Læser 2018 tema ligger nu fast: MANIFEST

Manifesternes tid er forbi. De store erklæringers tid er passé. Dét, der skulle komme til syne, manifestere sig, er allerede fast, forankret, forbi. Ideologisk drivtømmer på samfundskræfternes ocean. Vi sætter derfor punktum: Mani. Fest. Efter manifestationen: manien, festen. Eller hvad? Er det ligefrem ud af maniens og festens suppedas, denne kaotiske masse, at nye ideer, nye bevægelser, skal manifestere sig?

Er det tid for nye manifester?

Temaet for dette års litteraturfestival er MANIFEST. Men hvad betyder det?

Et manifest er en tilkendegivelse, en klargøring af synspunkter, en erklæring eller anvisning. Det kommer af manus, hånd, at håndgribeliggøre, gribe an. Manifestet kan således være et systematisk udtryk, en programerklæring, der gør en bevægelses eller en persons ideer håndgribelige. Manifest kan også betyde at gøre klart og tydeligt for øjet, hvilket leder hen til manifestation, som både kan være en politisk eller kunstnerisk manifestation.

Hvis vi cutter ordet op, får vi MANI & FEST - maniens sygelige trang, hvad enten det er besættelsen af normalitetens galskab eller galskabens overskridelse af normaliteten, samt festen, fejringen af denne trang. Manisk fejring af litteraturen; Litteratur, festival, mani-fest. Revolution. Rekonstruktion. Dekonstruktion. Dada. Doo-wop.

Mangt et manifest er blevet smidt ud på historiens mødding, andre spirer endnu: Dadaisternes absurdisme, surrealisternes overskridelse af realiteten, det kommunistiske spøgelse, SCUM (society for cutting up men), Luthers teser, Cyberpunk manifestet, Dogme 95, Google Manifestet, The Mundane Manifesto (manifestet for ‘ordinært’ science fiction), Bitcoin manifestets opgør med bankverdenen, The Arab Spring Manifesto, Occupy Wall Street, Mein Kampf, Ayn Rand’s ultra-liberalistiske ‘Og verden skælvede’, Black Lives Matter, Børne Magt Nu. Utallige visioner og spøgelser, der kommer til syne. Guder, der inkarneres.

Og hvordan ser litteraturens nye manifester så ud? Hvordan sætter litteraturen “tingene under debat”?

Er Nielsens mange Nielsen’er et nyt køns- og identitetsmanifest? Når Christina Hagen og Asta Olivia Nordenhof diskuterer strukturel racisme, manifesterer deres tekster et nyt politisk individsyn (eller flere)? Hvilken slags manifest er Karl Ove Knausgaards “Min Kamp 1-6”? Hvad prøver Hunger Games, Divergent, The Host o.l. at sige om verden i dag?

Vi indbyder til, at I tager manifestet under kritisk og kreativ behandling som både litterær, politisk og kunstnerisk størrelse. Vi håber, at festivalen kommer til at flyde over med nye manifester og former - skriv gerne selv et manifest, hvis I har noget idiosynkratisk på hjerte! Hvis I vil være på tværs, kan I også arbejde ud fra et anti-manifest.

 

Og så alt det praktiske:

Hvornår?

Festivalen løber over ti dage fra den 23. februar – 4. marts 2018.

Hvordan kan man være med?

Alle kan byde ind med arrangementer, der bliver en del af det samlede program. Vi står for den samlede markedsføring både med trykte programmer, plakater, web, presse og annoncer m.m. og samtidig står vi i festivalens sekretariat for udvalgte arrangementer, der har til formål at skabe fokus på festivalen og dermed jeres arrangementer. Vi hjælper meget gerne med sparring, idéudvikling og samarbejde på jeres arrangementer og vil også samle trådene, så der kan ske samarbejder på kryds og tværs.

Skriv endelig til os med jeres idéer, arrangementer m.m. Deadline for arrangementer til programmer er 15. januar 2018, så vi kan nå at få programmet på gaden i starten af februar.

I skal blot sende al information om arrangementerne til os, så skærer vi dem til og finder ud af med jer, hvordan de præsenteres bedst i programmet og på web. Logo og designskabelon er også på trapperne, så mail endelig, hvis I skal bruge det.

Hvis I ønsker at annoncere i avisen, så skriv også efter et annonceprospekt. I den kommende tid kommer der mere om temaet på kbhlaeser.dk, hvor I også kan finde inspiration til temaet og flere oplysninger til arrangører.

I kan også følge med på www.facebook.com/kbhlaeser/ og på Instagram #Kbhlæser.

Vi glæder os til at høre fra jer og se jer – hvad enten det er som publikum eller arrangører.

Tilmeld nyhedsbrev

Få nyhederne fra os direkte i din mailbox