Projektbeskrivelser

Kbh Læser uddeler støtte til arrangementer, der er med til at højne kvaliteten af litteraturfestivalen og som giver anderledes bud på litteraturformidling. Festivalen prioriterer begivenheder, der ligger inden for festivalens tema som i 2014 er ”Kroppen i litteraturen”, og som samtidig på den ene eller anden måde fremmer læsning. Det kan være begivenheder, hvor arrangøren har skabt noget interessant for dem, der sjældent læser bøger. Eller begivenheder, hvor publikum bliver aktiveret og inddraget og meget gerne bliver inspireret til at læse videre på egen hånd.

Her er nogle eksempler på læsestimulerende aktiviteter, som har været prøvet af forskellige scener og aktører: Læseklubbaserede forfattermøder, skriveklubber for børn og voksne, anbefalinger fra læser til læser, offentlige læsersamtaler, læserinddragende workshops af enhver slags, - også for børn, inddragelse af borgernes egne historier, læseaktiviteter ude i verden, fx i virksomheder, storcentre, boligområder, daginstitutioner, sportsklubber, plejehjem, hospitaler, foreninger, offentlige transportmidler osv.

Hvor meget kan du søge om?

Festivalen uddeler støtte i portioner på mellem 3000 og 15.000 kr.

Københavns Kommune
Kbh Læser begrænser sig til Københavns Kommune og giver dermed kun tilskud til arrangører i København eller på Frederiksberg

Kun til særarrangementer
Kun særarrangementer under Kbh Læser-festivalen d. 1.-7. marts kan komme i betragtning til tilskud. Arrangementer, der kan opleves til hverdag eller som gentages før eller efter Kbh Læser, vil ikke være kvalificeret til at opnå tilskud. For at arrangementet kan komme i betragtning, skal det være udformet specielt til Kbh Læser.
Din projektbeskrivelse skal sendes til Kbh Læsers sekretariat inden d. 8. november 2013 kl. 12.

Herefter bliver ansøgningen vurderet af en jury, som består af Kbh Læsers bestyrelse. Du får besked om eventuelt tilskud mandag d. 18. november 2013.
I tilsagnet udspecificeres det, om der gives støtte til hele arrangementet eller til udvalgte budgetposter.Tilsagn om tilskud er knyttet til det arrangement, du søger tilskud til. Hvis du ændrer i arrangementet, skal du indsende en ny ansøgning og et nyt budget.

Hvad kan tilskud bruges til?
Du kan søge tilskud til forfattere og andre kunstnere, musik, oplægsholdere, transport og til leje af udstyr. Du kan ikke søge tilskud til aflønning af personale, til markedsføring eller til forplejning i forbindelse med arrangementet.

Hvad skal jeg skrive i ansøgningsskemaet?
Ansøgningsskemaet på www.kbhlaeser.dk/projektbeskrivelser er ikke omfattende. Du skal udfylde de faktuelle oplysninger om ansøger og skrive din projektbeskrivelse direkte ind i feltet ”projektbeskrivelse”. Der er plads til at skrive forholdsvis meget, så du kan godt folde din idé ud.
I rubrikken budgetposter skal du skrive budgettet for hele arrangementet – også de dele, som ikke forventes dækket fra Kbh Læsers side.
Du skal huske at anføre, om der tages entré til arrangementet.

Sådan foregår udbetalingen af tilskuddet
Tilskud udbetales via en ”udbetalingsanmodning”, som du får tilsendt inden Kbh Læser festivalen, hvis I får tildelt tilskud. Sammen med ”udbetalingsanmodningen” skal du fremlægge dokumentation for udgifterne (bilag/kopier af bilag).

Hvem sidder i Kbh Læsers bestyrelse?
Lea Fløe Christensen, Københavns Hovedbibliotek
Jan Michael Hansen, Københavns City Center
Kåre Poulsen, DR
Stinne Hjortlund Kristoffersen, BogForum
Lise Bach Hansen, Det Kongelige Bibliotek
Pablo Llambìas, Forfatterskolen (formand)

Tvivlsspørgsmål
I alle tvivlsspørgsmål vedr. ovenstående regler fungerer bestyrelsen for foreningen Kbh Læser som øverste myndighed.

Kbh Læser opfordrer alle arrangører til at søge anden støtte
Kulturinstitutioner og andre arrangører opfordres til at søge fonde og sponsorer til dækning af udgifter. Bemærk at Kunstfondens pulje ”Forfattercentrum” ikke kan søges ifm. festivalen, fordi Kunstfonden allerede støtter Kbh Læser.

Forløb vedr. tilskud til Kbh Læser-arrangementer:

25. september: Netværksmøde

8. november: Frist for at indsende projektbeskrivelser

18. november: Svar på ansøgninger (tilsagnsbrev m. aftale om tilskud fremsendes)

6. januar: Deadline for tekst til trykt program

15. januar: Frist for at returnere aftale om tilskud, underskrevet

14. februar: Udbetalingsanmodning fremsendes til arrangører

1.-7. marts: Kbh Læser-festival

14. april: Frist for at indsende udbetalingsanmodning

Udbetaling: sker inden for en uge efter modtagelse af udbetalingsanmodning

Ansøgning

Ansøgningsfristen for projektbeskrivelser er udløbet. Den 18. november bliver der sendt svar på ansøgningerne. For dem, der ikke søger økonomisk støtte hos festivalen, er endelig deadline for indsendelse til programmet den 6. januar 2014.