Samrådet for de Litterære Selskaber i Danmark


Web og sociale medier

www.litteraturselskaber.dk

 

Arrangementer

3. marts

Kl 13.00 – 13.30

Chrétien de Troyes (ca. 1130–1190)

Den største skønlitterære forfatter i fransk højmiddelalder – en renæssanceskikkelse og original skaber af kunst i en kultur, som ellers mest kopierede. “Løveridderen” 
(Li chevaliers au lion) er mesterværket blandt de fem 
ridderromancer, Chrétien skrev, og den blev oversat til fornsvenske vers i 1303, senere til danske. Sigurd Kværndrup, Samrådet for de Litterære Selskaber i Danmark.

 • Foredrag
 • Københavns Hovedbibliotek
 • Fri entré

Læs mere…

 

3. marts

Kl. 13.30 – 14.00

Francesco Petrarca (1304-1374)

Lyrikkens mester og den som satte renæssancen i gang; hans digte til Laura har siden været forbillede for europæisk kærlighedsdigtning. Først i 2011 kom den komplette danske oversættelse, som stort set det sidste kultursprog i verden. Ved Søren Sørensen, Samrådet for de Litterære Selskaber i Danmark

 • Foredrag
 • Københavns Hovedbibliotek
 • Fri entré

Læs mere..

 

3. marts

Kl. 14.00 – 14.30

Carl Michael Bellman (1740-1795)

Carl Michael Bellman vedrørende jordisk kærlighed – og himmelsk. Om den jordiske kærlighed kan man læse i Fredmans epistler; om den himmelske står der i et par juledigte. Hans Lundsteen, Selskabet Bellman i Danmark.

 • Foredrag
 • Københavns Hovedbibliotek
 • Fri entré

Læs mere..

 

3. marts

Kl. 14.30 – 15.00

H.C. Andersen (1805-1875)

Kærligheden har mange udtryk: i barnekærlighed, moderkærlighed, forelskelse, fædrelandskærlighed – både i digte og eventyr. Forelskelsen bringer stor lykke, men har også store omkostninger. Forelskelsen er farlig, men kærligheden bliver en uudtømmelig kraftkilde for digteren (To brune Øjne; Den uartige Dreng; Snemanden; Den standhaftige Tinsoldat; m.fl.). Ved Claus Tilling, H. C. Andersen-samfundet i København.

 • Foredrag
 • Københavns Hovedbibliotek
 • Fri entré

Læs mere..

 

3. marts

Kl. 15.30 – 16.00

Edgar Allan Poe (1809-1849)

I en malstrøm af kærlighed – i digte og noveller. Ved Torben Carlsen, Det Danske Edgar Allan Poe Selskab.

 • Foredrag
 • Københavns Hovedbibliotek
 • Fri entré

Læs mere…

 

3. marts

Kl. 16.00 – 16.30

Henrik Pontoppidan (1857-1943)

”Kærlighedsromaner” er ikke umiddelbart det ord man kommer på, når talen er om Nobelpristageren Henrik Pontoppidans værker Lykke-Per, Det forjættede Land og De Dødes Rige. Ikke desto mindre er det kærligheden, dens lykke og dens forlis der i høj grad skaber energien i romanerne. Også i fortællingerne og i de små romaner, er kærligheden til stede som skæbnesvangert element, for ” Fra Vuggen til Graven opretholdes vi alle sammen af Kærlighedsgaver”. Ved Johan Rosdahl, Pontoppidanselskabet.

 • Foredrag
 • Københavns Hovedbibliotek
 • Fri entré

Læs mere…

 

3. marts

Kl. 16.30 – 17.00

Sophus Claussen (1865-1931)

Årets litterære klassiker. Dansk litteraturs store erotiker som i sine værker sender hilsner til Petrarca, Bellman og Heine. Ved Johan Rosdahl, Samrådet for de Litterære Selskaber i Danmark.

 • Foredrag
 • Københavns Hovedbibliotek
 • Fri entré

Læs mere…

 

3. marts

Kl. 17.00 – 17.30

Johannes Jørgensen (1866-1956)

Johannes Jørgensens ungdomsromaner har så at sige alle temaet mellem kønnene som omdrejningspunkt, men hvor han som ung frigjort tillod sine tilbøjeligheder frit løb, gav hans modne liv ham gode muligheder for at betragte kærlighedsbegrebet ud fra både spirituelle og mindre platoniske synsvinkler. Med andre ord: burde kærligheden til kvinden spejle sig i gudshengivelsen, eller havde den et formål i sig selv løsrevet fra hans gudstro? Ved Stig 
Holsting, Johannes Jørgensen Selskabet.

 • Foredrag
 • Københavns Hovedbibliotek
 • Fri entré

Læs mere…

 

3. marts

Kl. 17.30 – 18.00

James Joyce (1882-1941)

James Joyce er en forfatter man ikke vanligvis forbinder med kærlighed. At hovedværkerne ”Ulysses” og ”Finnegans Wake” insisterende beretter om en moderne kærlighed og solidaritet uden Gud, konge og fædreland er blevet groft overset. Det er imidlertid en kendsgerning, at ”Ulysses” finder sted på én bestemt dag – nemlig 16. juni 1904, som var den dag, hvor Joyce havde sit første afgørende stævnemøde med sin livsledsagerske Nora Barnacle. Dette er ikke resultatet af en privat idiosynkrasi. Tværtimod. 
Ulysses må forstås som et kærlighedsbrev – ikke blot til Nora, men til den moderne tilværelse som sådan. Ved 
Benjamin Boysen, Det Danske James Joyce Selskab.

 • Foredrag
 • Københavns Hovedbibliotek
 • Fri entré

Læs mere…

 

3. marts 

Kl. 18.30 – 19.00

Skogekär Bergbo (1600-tallet)

Wenerid er en sonetsamling bestående af 100 sonetter, hvori en udgiver – måske digterens alter ego – henvender sig til læseren og meddeler, at de følgende digte er skrevet af en anden! Digtene handler alle om jagten på Frigga, den nordiske mytologis Venus. Med andre ord en samling kærlighedsdigte til og om den elskede. Teksten er forfattet omkring 1650 og er skrevet under pseudonym. Ved oversætter Anne Maria Bjerg. Arrangeret af Dansk-Svensk Forfatterselskab.

 • Foredrag
 • Københavns Hovedbibliotek
 • Fri entré

Læs mere…